Wieczór Perspektyw

By 12 lutego 2020 Aktualności

W dniu 7 lutego 2020 podczas  „WIECZORU PERSPEKTYW” podsumowaliśmy  sześcioletni dorobek organizacji oraz przedstawiliśmy obecnym gościom perspektywy dalszego rozwoju naszego Stowarzyszenia.

Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań  Darczyńcom i Współpracownikom oraz do zaprezentowania występów artystycznych naszych podopiecznych uczęszczających na zajęcia Akademii Talentów Junior.
Ważnym punktem programu było przedstawienie pilotażowego programu stypendialnego „ uTALENTowani”, którego założeniem jest wspieranie rozwoju talentów dzieci, które ze względów rodzinnych i finansowych nie mogą rozwijać swoich pasji i zainteresowań.

Wernisaż prac wychowanków połączony z aukcją był ostatnim elementem wieczoru, a także okazją do rozpowszechniania SZTUKI tworzonej przez dzieci  i młodzież z dysfunkcjami i ograniczeniami.