PROJEKTY ZAKOŃCZONE

stowarzyszenie nowe perspektywy

Archiwum – „Tworzymy Centrum Wspierania Rodziny”

2 stycznia 2019

stowarzyszenie nowe perspektywy

Archiwum – „New skills-learning for success”

2 stycznia 2019

stowarzyszenie nowe perspektywy

Archiwum – Organizacja zajęć dla dzieci i poradnictwo dla rodzin potrzebujących wsparcia w ramach Szkoły dla Rodzin.

2 stycznia 2019

stowarzyszenie nowe perspektywy

Archiwum – Prowadzenie  świetlicy  dla dzieci socjoterapeutycznej „Radosny zakątek”

2 stycznia 2019

stowarzyszenie nowe perspektywy

Archiwum – „RODZINA NA PLUS”

2 stycznia 2019

stowarzyszenie nowe perspektywy

Archiwum – Organizacja zajęć dla dzieci oraz poradnictwo dla rodzin wymagających wsparcia w ramach działalności „Centrum Wspierania Rodziny”

2 stycznia 2019

stowarzyszenie nowe perspektywy

Archiwum – Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci „Radosny zakątek”

2 stycznia 2019

stowarzyszenie nowe perspektywy

Archiwum – GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

2 stycznia 2019

stowarzyszenie nowe perspektywy

Archiwum – „Czym skorupka za młodu nasiąknie…”

26 grudnia 2018

stowarzyszenie nowe perspektywy

Archiwum – Świetlica RADOSNY ZAKĄTEK – Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami socjoterapii

26 grudnia 2018

stowarzyszenie nowe perspektywy

Archiwum – Organizacja grup wsparcia dla rodzin zastępczych 

26 grudnia 2018

stowarzyszenie nowe perspektywy

Archiwum – Mobilne Centrum Pomocy (MCP) oraz Centrum Aktywnosci Rodzinnej (CAR)

26 grudnia 2018

stowarzyszenie nowe perspektywy

Archiwum – Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów

26 grudnia 2018

stowarzyszenie nowe perspektywy

Archiwum – Ośrodek Wspierania Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych w Mirowie

26 grudnia 2018

stowarzyszenie nowe perspektywy

Archiwum – Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii

26 grudnia 2018

stowarzyszenie nowe perspektywy

Archiwum – Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów

26 grudnia 2018