REALIZUJEMY SZKOLENIA I WARSZTATY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Zamknięte – dedykowane konkretnej grupie uczestników, firmie, instytucji, z zaprojektowanym zgodnie z ich specyfiką i potrzebami programem szkoleniowym, uwzględniające poziom wiedzy i kompetencji, w dogodnym dla nich czasie i miejscu (realizowane w siedzibie klienta bądź w sali szkoleniowej Stowarzyszenia „Nowe Perspektywy”).

Otwarte – uczestnikami może być każda zainteresowana osoba, nie wymagamy poświadczeń dotyczących predyspozycji, kwalifikacji czy wykształcenia
Istnieje możliwość łączenia dowolnych modułów w ramach poszczególnych kursów/szkoleń.

Czas trwania szkolenia zależny jest od modułu (od 4-16 godzin), dostosowujemy go do odbiorcy.

Koszt: 160-260 zł/ godzinę ; grupy warsztatowe 10-15 osobowe, prelekcje i wykłady –max.30 osób

Imię i nazwisko (wymagane)

Tel. (wymagane)

E-mail (wymagane)

Informacje dodatkowe: