SZKOLENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

I. Komunikacja i emocje:
Rozwiązywanie konfliktów,
Radzenie sobie ze stresem,
Asertywność; Inteligencja emocjonalna,
Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w relacjach z drugim człowiekiem,
Budowanie postaw liderskich.

II. Problemy wychowawcze dzieci i młodzieży:
Zachowania autodestrukcjne i próby samobójcze młodzieży,
Zaburzenia odżywiania,
Porozumienie bez przemocy – język żyrafy i szakala – cykl szkoleń dla młodzieży, rodziców
i nauczycieli.
Sygnały depresji u młodzieży – jak skutecznie pomóc? – szkolenie dla rodziców i nauczycieli
Kto wychowuje nasze dzieci? Jak chronić dzieci przed światem, który je otacza,
Rola rodzica w kształtowaniu samodzielności dziecka,
Dlaczego dziecko myśli, że nikt go nie lubi?
Szkoła Dla Rodziców –trening umiejętności wychowawczych,
Umiejętność rozmawiania z dziećmi na temat seksualności; terminologia w rozmowach z dziećmi o seksualności,
Dojrzewanie seksualne w adolescencji,
Seksualność osób niepełnosprawnych- jak radzić sobie z dzieckiem.

III. Kryzysy małżeńskie, terapia par, mediacje
Przemoc psychiczna i fizyczna w rodzinie,
Dziecko w sytuacji rozwodu,
Rola i skuteczność mediacji,
Prawodawstwo rodzinne i małżeńskie : ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, rozwody, separacje, alimenty etc.

Imię i nazwisko (wymagane)

Tel. (wymagane)

E-mail (wymagane)

Informacje dodatkowe: