SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTWA

I. Komunikacja interpersonalna i radzenie sobie z emocjami:
Budowanie postaw liderskich
Poszukiwanie pracy, prezentacja siebie na rozmowie kwalifikacyjnej
Jak pracować w zespole? / jak budować efektywne zespoły
Efektywna komunikacja interpersonalna
Rozwiązywanie konfliktów w zespole
Radzenie sobie ze stresem
Asertywność; Inteligencja emocjonalna
Osoba niepełnosprawna w kadrze firmy/ przedsiębiostwa-apekty psychologiczne oraz socjologiczne. Współpraca z osobą niepełnosprawną (szkolenie prowadzone przez osobę niepełnosprawną).

II Prawodawstwo
Prawo socjalne; ustawy, świadczenia socjalne…
Prawo pracy; kodeks pracy
Prawo cywilne; fundusz alimentacyjny, spadki i darowizny, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, rozwody, separacje…
Jak założyć firmę; kodeks spółek handlowych?

Imię i nazwisko (wymagane)

Tel. (wymagane)

E-mail (wymagane)

Informacje dodatkowe: