SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH, POMOCY SPOŁECZNEJ, SŁUŻB PORZĄDKOWYCH, SĄDOWNICTWA

I. Komunikacja i emocje:
Rozwiązywanie konfliktów
Radzenie sobie ze stresem
Asertywność; Inteligencja emocjonalna;
Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w relacjach z drugim człowiekiem
Jak pracować w zespole i budować efektywne zespoły.
Budowanie postaw liderskich

II. Problemy wychowawcze dzieci i młodzieży:
Zachowania autodestrukcyjne i próby samobójcze młodzieży;
Zaburzenia odżywiania;
Zaburzenie więzi dziecko-rodzic
Dziecko w sytuacji rozwodu,
Praca z uczniem z zespołem Aspergera i zaburzeniem autystycznym;
Przemoc psychiczna i fizyczna w rodzinie..
Umiejętność rozmawiania z dziećmi na temat seksualności. Terminologia w rozmowach z dziećmi o seksualności
Seksualność osób niepełnosprawnych- jak radzić sobie z dzieckiem
Angażowanie młodzieży w partycypację społeczną

III. Kryzysy małżeńskie, terapia par, mediacje
Przemoc psychiczna i fizyczna w rodzinie,
Dziecko w sytuacji rozwodu,
Rola i skuteczność mediacji,
Prawodawstwo rodzinne i małżeńskie : ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, rozwody, separacje, alimenty et.c

IV. Prawodawstwo
Prawo socjalne; ustawy, świadczenia socjalne…
Prawo pracy; kodeks pracy
Prawo cywilne; fundusz alimentacyjny, spadki i darowizny, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, rozwody, separacje…

Imię i nazwisko (wymagane)

Tel. (wymagane)

E-mail (wymagane)

Informacje dodatkowe: