KADRA OŚWIATOWA

I. Komunikacja interpersonalna i radzenie sobie z emocjami:
Komunikacja interpersonalna drogą do porozumienia z uczniami,
Rozwiązywanie konfliktów oraz radzenie sobie ze stresem,
Asertywność oraz inteligencja emocjonalna,
Jak pracować w zespole i budować efektywne zespoły,
Jak budować prawidłowy zespół klasowy z uczniem niepełnosprawnym.

II. Problemy wychowawcze wśród dzieci i młodzieży:
Zachowania autodestrukcjne i próby samobójcze,
Sygnały depresji u młodzieży – jak skutecznie pomóc ?
Zaburzenia odżywiania,
Zaburzenie więzi dziecko-rodzic,
Przemoc psychiczna i fizyczna w rodzinie,
Praca z uczniem z zespołem Aspergera i zaburzeniem autystycznym,
Zagrożenia i problemy wychowawcze w szkołach podstawowych po reformie systemu szkolnictwa,
Przyczyny i konsekwencje trudnych zachowań dzieci i młodzieży,
Prawidłowa postawa wychowawcza – jak ją kształtować?
Porozumienie bez przemocy – język żyrafy i szakala – cykl szkoleń dla młodzieży, rodziców i nauczycieli.
Jak rozpoznawać zaburzenia systemu mowy u dzieci? Zaburzenia mowy towarzyszące autyzmowi, niepełnosprawności umysłowej, afazji, alalii.
Edukacja seksualna dzieci i młodzieży, seksualność osób niepełnosprawnych-porady dla nauczycieli
i opiekunów.

III. Programy dotacyjne oraz finansowanie projektów edukacyjnych:
Skuteczne pozyskiwanie funduszy na projekty edukacyjne. Warsztaty z opracowywania wniosków,
Baza programów i projektów edukacyjnych oraz ich przeznaczenie,
Zasady prawidłowej realizacji oraz rozliczania projektu dotacyjnego.

Imię i nazwisko (wymagane)

Tel. (wymagane)

E-mail (wymagane)

Informacje dodatkowe: