SZKOLENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Budowanie postaw liderskich
Angażowanie młodzieży w partycypację społeczną
Poszukiwanie pracy, prezentacja siebie na rozmowie kwalifikacyjnej
Jak pracować w zespole? / jak budować efektywne zespoły
Efektywna komunikacja interpersonalna
Diagnoza postaw i osobowosci ; kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego
Rozwiązywanie konfliktów
Radzenie sobie ze stresem
Zachowania autodestrukcjne i próby samobójcze młodzieży
Zaburzenia odżywiania
Asertywność; Inteligencja emocjonalna
Komunikacja interpersonalna i jej znaczenie w relacjach z drugim człowiekiem
Wpływ osobowości człowieka na kontakty międzyludzkie
Radzenie sobie z problemami wieku dojrzewania,
Radzenie sobie z własną seksualnością w wieku dojrzewania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Tel. (wymagane)

E-mail (wymagane)

Informacje dodatkowe: