Termin realizacji:
02.2016 – trwa

Siedziba Stowarzyszenia ul.Daszyńskiego 5, Radom (od września 2016 r. ul.Domagalskiego 13a)

Założenia i cel projektu:
Założeniem projektu jest aktywizacja osób, które pomimo dojrzałego wieku chciałyby nadal w pełni korzystać z życia, m.in uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta i regionu, spotykać się z ciekawymi ludźmi, dbać o kondycję fizyczną oraz  spędzać miłe chwile ze znajomymi.
W ramach Klubu Aktywnych odbywają się:
zajęcia z  psychologiem, prawnikiem, informatykiem, dietetykiem;
warsztaty tematyczne: m.in. kulinarne, artystyczne, rozwijające zdolności i zainteresowania;
spotkania o charakterze społeczno-edukacyjnym
z historykiem, pracownikiem banku, literatem, radnym, przedstawicielami instytucji samorządowych;
spotkania integracyjno-kulturalne m.in wizyty w instytucjach kultury, wycieczki, współorganizacja imprez i wydarzeń lokalnych
Oprócz tego beneficjenci będą mogli korzystać z porad specjalistycznych m.in: terapeuty, psychologa, prawnika, lekarza, psychoterapeuty.

Imię i nazwisko (wymagane)

Tel. (wymagane)

E-mail (wymagane)

Informacje dodatkowe: