Podsumowanie rocznej pracy Stowarzyszenia

By 3 lipca 2019 Aktualności

W piątek w Muzeum Wsi Radomskiej w gronie sympatyków, seniorów „Aktywni 55+”, członków stowarzyszenia i zarządu odbyło się podsumowanie rocznej pracy Stowarzyszenia. W piknikowej atmosferze wspominaliśmy tegoroczne sukcesy, rozmawialiśmy o nowych inicjatywach i wyzwaniach na kolejny rok.