Wizja

Nasze stowarzyszenie powstało w wyniku realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego FASTER (Families and schools Together  in European Regions ), w który zaangażowani byli członkowie stowarzyszenia, pracownicy UM Radom oraz RODoN-u.

Zajęcia prowadzone w ramach „Szkoły dla rodziców” uświadomiły nam , iż istnieje ogromna potrzeba organizowania różnorodnych  zajęć dla wszystkich członków rodzin, dla całego środowiska lokalnego.

Doświadczenia  zdobyte podczas odbywania praktyk  w Wielkiej Brytanii stały się przyczynkiem do planowania otwarcia na terenie miasta Radomia placówki, która będzie obejmowała swoim wsparciem całe rodziny, bez względu na ich status społeczny, materialny, czy też wyznawane poglądy.

Tak powstała wizja  CENTRUM WSPIERANIA RODZINY – miejsca, w którym każdy może znaleźć wsparcie i otuchę, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także po prostu …porozmawiać, wypić kawę, czy posłuchać dobrej muzyki.

 

Misja

Naszym  głównym celem jest  wspieranie rodzin, prowadzące do poprawy ich funkcjonowania, wpływające na  wzrost aspiracji dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kwalifikacji  osób dorosłych.

Zamierzamy zwiększyć oddziaływanie efektywnego doradztwa w celu zapobiegania problemom społecznym, ekonomicznym oraz edukacyjnym m.in. poprzez prowadzenie cyklu spotkań w ramach „Szkoły dla Rodzin” oraz włączenie w te działania praktyków z innych instytucji związanych z opieką społeczną, zdrowiem, edukacją i sztuką.

 

 

ASSOCIATION FOR THE SUPPORT OF FAMILIES “NEW PROSPECTS”  has been created to:

  • support families who are in difficult situations as well as vulnerable families
  • organise activities for parents with children within the framework of „Schools for families”
  • help to prevent school failures
  • enable the development of abilities and interests within families
  • educate and support pregnant women, especially adolescent mothers
  • support families of children with special needs
  • involve older people in social activities
  • promote healthy lifestyles
  • participate in international projects.

 

The main goal of the Association is to support and educate families: children and youths in order to prevent the early leaving of the education system as well as to improve opportunities for employability and job qualifications of adult people.