„NEW SKILLS –NEW OPPORTUNITIES FOR LIFE”

By 11 listopada 2019 Aktualności

NEW SKILLS –NEW OPPORTUNITIES FOR LIFE” to międzynarodowy projekt realizowany w okresie VI –XI 2019 r przez nasze Stowarzyszenie „Nowe Perspektywy”, Gminę Miasta Radom oraz partnera z Grecji –Stowarzyszenie „Ergastiri”.
Celem pilotażowego projektu jest wspólne wypracowanie z partnerem zagranicznym nowego rozwiązania zwiększającego dostęp do zatrudnienia osobom niepełnosprawnym intelektualnie, którzy poprzez wykluczenie społeczno-zawodowe znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. W ramach współpracy odbyła się 1 wizyta robocza u Partnera ponadnarodowego oraz 2 wizyty studyjne (1 w Grecji i 1 w Polsce).

Międzynarodowe seminarium przeprowadzone w dniu 5 listopada stało się okazją dla osób niepełnosprawnych do bezpośredniego spotkania z pracodawcami oraz dostępu do udziału w działaniach, które zwiększą ich szansę na znalezienie właściwej dla siebie pracy, praktyki czy stażu. W szerokim gronie specjalistów dyskutowano o problemach osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza o ich włączaniu na otwarty rynek pracy.

Rezultatem podjętej współpracy ponadnarodowej jest dwujęzyczny podręcznik (informator) skierowany do pracodawców, doradzający jak zatrudniać i wprowadzić do zakładu pracy osoby z niepełnosprawnościami.