Aktualności

MOBILNE CENTRUM POMOCY

By 26 listopada 2017 No Comments

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin „Nowe Perspektywy” od września 2017 r.rozpoczęło testowanie innowacji społecznej “ MOBILNE CENTRUM POMOCY“ w ramach ogólnopolskiego projektu „Chcemy Pracować- innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych (projekt finansowany przez Gminę Miasta Radomia oraz Europejski Fundusz Społeczny).
Jego głównym założeniem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością, ich opiekunów oraz najbliższych osób, w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz poczuciu osamotnienia.|
Celem podejmowanych działań jest wprowadzenie innowacyjnego na skalę ogólnopolską rozwiązania, umożliwiającego osobom niepełnosprawnym, osobom zależnym oraz ich otoczeniu, szybkie uzyskanie informacji oraz wsparcia i pomocy w oczekiwanym przez siebie zakresie.
Idea naszego Mobilnego Centrum Pomocy (MCP) oraz Centrum Aktywności Rodzinnej (CAR) jest uniwersalna, bowiem zakłada kompleksowe i wieloaspektowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, mające na celu nie tylko radzenie sobie z problemami życia codziennego, ale przede wszystkim pokonywanie barier i usamodzielnianie osób niepełnosprawnych

np

np