Ludzie Stowarzyszenia

Nasze Stowarzyszenie zostało stworzone z inicjatywy doświadczonych  specjalistów z zakresu pedagogiki, psychologii, resocjalizacji, logopedii, terapii pedagogicznej, kultury, doradztwa zawodowego. Wśród członków mamy przedstawicieli różnych zawodów i profesji.

Łączy nas jedno – bezinteresowna chęć pomocy innym.

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

Monika Dudek – Prezes

mgr pedagogiki, ukończone studia  podyplomowe  z zakresu  profilaktyki społecznej i resocjalizacji, oligofrenopedagogiki, organizacji i zarządzania oświatą, kurator sądowy, koordynator międzynarodowych projektów edukacyjnych. Od roku 2016 pełni funkcję Przewodniczącej Zespołu Konsultacyjnego d.s Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy UM Radom.

Idealistka i marzycielka, „tropi” każdy nowy news i przekształca go w działanie, marzy o egzotycznej przygodzie i…o stworzeniu „bezpiecznej przystani” dla każdej rodziny, uwielbia jazz oraz taniec.

Monika Górecka-Grzywacz – Wiceprezes

mgr pedagogiki specjalnej, logopeda, ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofernopedagogiki oraz studia licencjackie na kierunku filologii angielskiej, koordynator międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Fascynują ją podróże, książki, taniec, a przede wszystkim spotkania z ludźmi.

Tomasz Rybskiczłonek Zarządu

mgr administracji, długoletni pracownik w zakresie ubezpieczeń, ukończył wiele kursów menadżerskich, z-ca przewodniczącego  Rady Rodziców  przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 17 w Radomiu.

..niestrudzony piechur, zwiedził wiele egzotycznych miejsc m.in. Meksyk, Gran Canarię, Izrael, Maltę… ale preferuje górskie wyprawy na polskich szlakach, zwłaszcza w Polskich Tatrach. Lubi towarzystwo, dobrą zabawę i udział w akcjach charytatywnych..

Małgorzata Jenżak – Sekretarz

mgr historii, ukończone studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, organizacji i zarządzania oświatą. Ukończone kursy kwalifikacyjne z zakresu kinezjologii edukacyjnej „Brain Gym”, prawa dziecka a prawa ucznia w kontekście wychowawczym, rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych,  profilaktyka i rozpoznawanie przemocy w rodzinie.


Ceni pracę z ludźmi i dla ludzi, żyje według zasady „ Jeśli idziesz na szczyt nie narzekaj , że idziesz pod górę
”. W wolnych chwilach lubi dobrą muzykę i taniec.

Barbara Kogut – Skarbnik

mgr teologii, ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej,katechetka.

,,Mam wspaniałych przyjaciół,którzy inspirują mnie do działania . Dzięki nim życie nie traci kolorów i z chęcią oddaję się pomocy innym”

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Ks. Czesław Warzyńczak – członek Komisji Rewizyjnej

Tomasz Staniszewski-członek Komisji Rewizyjnej

Ewa Warchoł-członek Komisji Rewizyjnej

 

SPECJALIŚCI

 

Ewa Duda – członek Stowarzyszenia, specjalista

Mgr pedagogiki resocjalizacyjnej absolwentka WSPS w Warszawie. Ukończone studia podyplomowe z Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii WSPR  w Warszawie, Psychologiczne podstawy trudności niepowodzeń szkolnych na AH-E w Łodzi oraz „Patologiczne relacje w rodzinie ich diagnoza i możliwości działań terapeutycznych”. Wieloletni pedagog w ZSSiH w Radomiu, współpracownik Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego przy Caritas Diecezji Radomskiej. Doradca życia rodzinnego w Poradni Katolickiej. W latach 2001 – 2014 prowadzenie  zajęć na uczelniach wyższych m.in..: UKSW przy WSD w Radomiu, WSUPiZ w Rykach, Politechnice Radomskiej oraz w Studium Doskonalenia Kadr Oświatowych w Radomiu. Do chwili obecnej prowadzenie zajęć warsztatowych dla nauczycieli i rodziców z zakresu umiejętności psychospołecznych w tym z zakresu umiejętności wychowawczych.

Aktywistka wrażliwa na losy innych, sumiennie realizuje wytyczone sobie cele, bardzo kreatywna i wszechstronna; niepoprawna optymistka i „urodzony” piechur.

Magdalena Jelonkiewicz-Bałdys – członek Stowarzyszenia, specjalista

Certyfikowany trener biznesu i business coach, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Skills Factory. Absolwentka Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, Szkoły Profesjonalnego Coachingu Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie, Dublin School of Practical Philosophy oraz Dublin Course of PR. Wykładowca akademicki na Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.  Ma 15 lat doświadczenia zawodowego w międzynarodowych korporacjach na stanowiskach Key Account Manager oraz Business Development Manager. Przeprowadziła ponad   1500 godzin szkoleniowych i 500 godzin coachingu w języku polskim i angielskim. Kiedyś obieżyświat, dziś spełniona mama i lokalna aktywistka.

jacek_fotoJacek Kosiec – członek Stowarzyszenia, specjalista

specjalista terapii uzależnień. Magister pedagogiki ze specjalnością pedagogika opiekuńcza. Ukończył studium pomocy psychologicznej. Specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji. Dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje z zakresu pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardu i pracoholizmu oraz innych uzależnień behawioralnych (12 lat pracy z osobami uzależnionymi). Doświadczenie zawodowe w kierowaniu placówką odwykową (poradnia uzależnień).

Tomasz Dąbrowski – członek Stowarzyszenia, specjalista

radca prawny (nr wpisu WA-12132), dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa UTH w Radomiu.  Ukończył studia podyplomowe o kierunkach: Audyt i kontrola wewnętrzna; Zarządzanie w administracji publicznej; Rachunkowość. Za rozprawę doktorską otrzymał nagrodę II stopnia w kategorii prac habilitacyjnych i doktorskich w IX Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Badawczą z Zakresu Spółdzielczości przyznawaną przez Krajową Radę Spółdzielczą w Warszawie. Koordynator sieci badawczej – Ośrodka Badań nad Samorządami. Redaktor tematyczny czasopisma „Rocznik Samorządowy”. Twórca ekspertyz prawnych  na zamówienie organów władzy publicznej i samorządu terytorialnego.

Katarzyna Nowak – członek Stowarzyszenia, specjalista

dr psychologii, psychoterapeuta, absolwentka KUL, adiunkt w Katedrze Pedagogiki i Psychologii UTH w Radomiu; autorka monografii Jakość życia w chorobie psychicznej, współautorka Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych dla zawodu Psychoterapeuta i Terapeuta Zajęciowy oraz kilkudziesięciu artykułów z dziedziny problemów klinicznych młodzieży i dorosłych; zainteresowania naukowe: psychologia kliniczna człowieka dorosłego i psychoterapia psychodynamiczna; od 2000r. prowadzi własną praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną, pracuje pod superwizją; ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku IGA Rasztów w Warszawie,; współpracuje  z Ośrodkiem Terapeutyczno – Szkoleniowym OTS w Lublinie.

ukjbEwa Lipiec – członek Stowarzyszenia, specjalista

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopeda i neurologopeda, oligofrenopedagog; usuwanie wad i zaburzeń mowy, diagnoza i terapia różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Wieloletni pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Maria Grychtal – członek Stowarzyszenia, specjalista

mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studia podyplomowe z zakresu nauczania zintegrowanego, kurs kwalifikacyjny z nauczania wczesnoszkolnego, praktyk międzynarodowych projektów edukacyjnych.

…niepoprawna optymistka, wierzy w ludzi i kieruje się myślą Paulo Coelho ,, Bądź niczym bijące źródło, nie zaś jak staw, w którym zawsze stoi ta sama woda”. Lubi podróże, ogródek, zwierzęta oraz projektowanie wnętrz. Ceni spotkania w gronie przyjaciół

Anna Jaszczyk

Mgr Psychologii – absolwentka UŁ, w trakcie specjalizacji klinicznej z psychologii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie . Szkolenia z zakresu: Terapii Krótkoterminowej- skoncentrowanej na rozwiązaniu, Terapii  Poznawczo- Behawioralnej zaburzeń u osób dorosłych, Szkolenie dotyczące pracy z dziećmi oraz rodzicami. Studia podyplomowe z zakresu: Psychodietetyki  oraz Przygotowanie Pedagogiczne. Liczne szkolenia z zakresu Neuropsychologii.
7 letnie doświadczenie pracy z osobami chorymi neurologicznie oraz ich rodzinami, ponad 2 letnie doświadczenie pracy z ofiarami przemocy oraz osobami borykającymi się z różnymi trudnościami natury psychologicznej. Prowadzenie konsultacji psychologicznych z elementami psychoedukacji z rodzicami – dotyczące rozwoju oraz budowania relacji z dzieckiem.

Paweł Borowiecki

mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i wspomagania rodziny, ukończone studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, doktorant w zakresie pedagogiki specjalnej. Pracuje zarówno z młodzieżą niepełnosprawną, jak i pełnosprawną. Zagadnienia związane z niepełnosprawnością są mu bliskie nie tylko ze względu na pracę i zainteresowania, ale również dlatego, że sam jest osobą niepełnosprawną ruchowo, poruszającą się na wózku. Interesuje się wszystkim co jest związane z poznawaniem człowieka, psychologią, językiem angielskim. W wolnej chwili lubi posłuchać dobrej muzyki.

„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”

 

CZŁONKOWIE

 

Grażyna Schabowska – członek Stowarzyszenia

mgr pedagogiki specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz oligofrenopedagogiki, dyrektor ośrodka dla dzieci  głęboko upośledzonych OREW, doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, studentka ostatniego roku studiów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunek -Seksuologia Kliniczna , pełniła funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr” w Radomiu.
Motto:  moją pasją jest samokształcenie i rozwój w dziedzinie pedagogiki specjalnej , hobby muzyka i sztuka , interesuje się modą i kocham ludzi.

Małgorzata Wesołowska – członek Stowarzyszenia

mgr ekonomii, ukończone studia z zakresu zarządzania projektami unijnymi, pracownik instytucji publicznej z zakresu rynku pracy

 

 

Katarzyna Figarska – członek Stowarzyszenia

Magister nauk o rodzinie, oligofrenopedagog, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Wieloletni wychowawca w świetlicy środowiskowej i ośrodkach wypoczynku kolonijnego. Autorka artykułów naukowych z zakresu pedagogiki rodziny, psychologii stresu oraz teologii duchowości.

Miłośniczka dobrej i kreatywnej zabawy. Pasjonatka pracy z dziećmi i twórczej animacji  czasu wolnego.

Jerzy Barański – członek Stowarzyszenia

inż. mechanik, wieloletni zastępca kanclerza na Politechnice Radomskiej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny).

Działacz społeczny. Dzięki swojemu zaangażowaniu doprowadził m.in. do założenia oświetlenia ulic oraz budowy kanalizacji miejskiej w dzielnicy Żakowice.

Ewa Warchoł- członek Stowarzyszenia

 

 

 

 

Agnieszka Stępień –członek Stowarzyszenia

Magister plastyki z wieloletnim doświadczeniem w szkole podstawowej, absolwentka Liceum Plastycznego w Nałęczowie, ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo –wychowawczej.

Optymistycznie patrzy na świat i ludzi – Po deszczu zawsze wychodzi słońce.

Ceni sobie grono oddanych przyjaciół, odpoczynek w otoczeniu przyrody, dobrą muzykę w różnych stylach oraz….trochę szaleństwa w życiu. Miłośnik wycieczek pieszych i rowerowych.

Żyje według myśli Jana Bosko „Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić ćwierkać”.

 

Małgorzata Moczydłowska – członek Stowarzyszenia

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzena Krzemińska- członek Stowarzyszenia

 

 

 

 

Sławomir Mędrek- członek Stowarzyszenia