Aktywizacja osób wykluczonych

Stowarzyszenie Nowe Perspektywy prowadzi działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie poprzez prowadzenie szeregu programów wspierających powrót do pracy osobom długotrwale bezrobotnym. Jeśli szukasz pomocy lub chciałbyś pomóc komuś ze swojego otoczenia skontaktuj się z nami. Nasi pracownicy poinformują cię o możliwościach w tym zakresie oraz aktywnych programach z których można skorzystać.

Aktywizacja osób wykluczonych Radom