„Aktywizacja i wsparcie osób dotkniętych chorobą otępienną oraz ich rodzin”

By 4 sierpnia 2018 Aktualności

Nasze Stowarzyszenie realizuje projekt ( dla osób dotkniętych zaburzeniami funkcji poznawczych

w następstwie: chorób neurodegeneracyjnych (alzhaimer, parkinson, stwardnienie rozsiane, itp.), udaru, urazów mózgu, itp. oraz ich rodzin):

Aktywizacja i wsparcie osób dotkniętych chorobą otępienną oraz ich rodzin

Oferujemy BEZPŁATNIE:
– pomoc i wsparcie mobilnego asystenta,
– cykliczne zajęcia dla osób chorych: terapia zajęciowa, zajęcia z neuropsychologiem i neurologopedą
– dla opiekunów: grupy wsparcia, indywidualne spotkania ze specjalistam, organizację czasu wspólnego np. wspólne pikniki, wyjście do kina, …


ZGŁOSZENIA: 533 523 043 W GODZINACH 12.30 – 17.30 ORAZ E-MAIL: PERSPEKTYWY.NOWE@GMAIL.COM