1 Procent

 

Kim jesteśmy
N asze stowarzyszenie powstało w wyniku realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego FASTER (Families and School Together  in European Regions ), w który zaangażowani byli członkowie stowarzyszenia, pracownicy UM Radom oraz RODoN-u.

Zajęcia prowadzone w ramach „Szkoły dla rodziców” uświadomiły nam, iż istnieje ogromna potrzeba organizowania różnorodnych  zajęć dla wszystkich członków rodzin, dla całego środowiska lokalnego.

Doświadczenia  zdobyte podczas odbywania praktyk  w Wielkiej Brytanii stały się przyczynkiem do planowania otwarcia na terenie miasta Radomia placówki, która będzie obejmowała swoim wsparciem całe rodziny, bez względu na ich status społeczny, materialny, czy też wyznawane poglądy.

Czym się zajmujemy?
  • Wspieramy rodziny
  • Organizujemy zajęcia rodziców z dziećmi w ramach „Szkoły dla rodzin”
  • Przeciwdziałamy niepowodzeniom szkolnym
  • Rozwijamy zdolności i zainteresowania
  • Edukujemy i wspieramy kobiety ciężarne oraz z małym dzieckiem
  • Obejmujemy pomocą rodziny posiadające dziecko niepełnosprawne
  • Włączamy osoby starsze w działania społeczne
  • Propagujemy zdrowy styl życia
  • Realizujemy krajowe oraz międzynarodowe projekty
  • i wiele więcej…
Aktualności
Możesz nam pomóc ! - FaniMani
W czym możemy Ci pomóc?