Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy

Centrum Wspierania i Edukacji Rodziny w Radomiu

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Jesteśmy organizacją non-profit. Od 5 lat na terenie Radomia i okolic niesiemy pomoc rodzinom i ich członkom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.

Nasze stowarzyszenie powstało w wyniku realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego FASTER (Families and schools Together  in European Regions ), w który zaangażowani byli specjaliści z Radomia oraz z regionu Sefton w Wielkiej Brytanii

Zajęcia „Szkoły dla rodziców” prowadzone w ramach projektu uświadomiły nam, iż istnieje ogromna potrzeba organizowania różnorodnych  zajęć, dla wszystkich członków rodzin, całego środowiska lokalnego.

Doświadczenia  zdobyte podczas odbywania praktyk  w Wielkiej Brytanii stały się przyczynkiem do planowania otwarcia na terenie miasta Radomia placówki, która będzie obejmowała swoim wsparciem całe rodziny, bez względu na ich status społeczny, materialny, czy też wyznawane poglądy.

Dużą uwagę przywiązujemy do osób i instytucji, z którymi współpracujemy. To właśnie wybitni specjaliści, praktycy, a przede wszystkim wspaniali i otwarci na drugiego człowieka ludzie są nasza siłą.

  • Organizujemy różnorodne formy wsparcia w tym: konsultacje indywidualne, terapię, spotkania grupowych
  • Prowadzimy zajęcia dla przedstawicieli wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, rodziców, seniorów
  • Prowadzimy profesjonalne szkolenia, prelekcje, wykłady i warsztaty dla różnych grup odbiorców
  • Rozwijamy zdolności i zainteresowania, odkrywamy talenty
  • Aktywizujemy oraz rozwijamy kompetencje zawodowe
  • Propagujemy wolontariat młodzieżowy
  • Obejmujemy pomocą rodziny posiadające dziecko niepełnosprawne
  • Włączamy osoby starsze w działania społeczne
  • Propagujemy zdrowy styl życia
  • Realizujemy krajowe oraz międzynarodowe projekty

SZKOLENIA

Prowadzimy działalność szkoleniową i doradczą oferując szeroką gamę szkoleń, kursów, eventów. Wysokie kompetencje kadry, oryginalne metody pracy, przyjazna atmosfera oraz wyposażenie uczestników w bogaty pakiet materiałów szkoleniowych-to cechy świadczące o wysokiej jakości naszych usług.

PORADNIA SPECJALISTYCZNA

W ramach działań Rodzinnej Poradni Specjalistycznej prowadzimy konsultacje i terapie indywidualne oraz zajęcia grupowe.
Prowadzimy także grupy wsparcia:
Szkoła dla Rodzin – rodzice nabywają tutaj umiejętności wychowawczych, uczą się prawidłowego rozwiązywania problemów, dzielą się doświadczeniami. Równolegle do zajęć rodziców odbywają się zajęcia dla dzieci, podczas których mogą rozwijać talenty i zainteresowania, uczą się właściwych postaw i norm zachowań.
Grupa dla osób uzależnionych i współuzależnionych- zajęcia dla rodziców i opiekunów, dla indywidualnych osób. W ramach zajęć odbywają się spotkania z psychologiem, terapeutą uzależnień i terapeutą rodzin.
Trening Umiejętności Społecznych – wsparcie w celu ułatwienia samodzielnego funkcjonowania w społeczności lokalnej osób chorujących psychicznie, osób po doświadczeniach kryzysu psychicznego oraz ich rodzin i opiekunów. Trening umiejętności społecznych ma na celu nauczyć jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie.

AKADEMIA TALENTÓW JUNIOR

Chcesz rozwijać talent i zainteresowania swojego dziecka?
Szukasz dla niego dodatkowych zajęć?
Zapraszamy do naszej AKADEMII TALENTÓW JUNIOR.
Zapewniamy: wspaniałych specjalistów, kreatywne zajęcia, małe grupy, atrakcyjne ceny.
Rozwijamy zainteresowania i pasje. Pomagamy dzieciom w przezwyciężaniu trudności, umożliwiamy im prawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz osiąganie pozytywnych wyników w nauczaniu.
Oferujemy: zajęcia artystyczne, muzyczno-wokalne, fotograficzne, gimnastyka korekcyjna, szachy, a także wspieranie procesu edukacji (korepetycje, rewalidacja)

Dla kogo?
Dla dzieci, młodzieży i dorosłych .

Korepetycje
Jeśli chcesz się przygotować do egzaminów, sprawdzianów, kartkówek lub szukasz pomocy przy odrabianiu prac domowych.

Szachy
By lepiej rozwijać intelekt, zwiększyć aktywność umysłową, rozbudzić twórcze zdolności.

Gimnastyka korekcyjna
Nauka podstawowych ćwiczeń domowych.
Wzmocnienie mięśni osłabionych.
Elementy integracji sensorycznej.
Podniesienie ogólnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe, wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady.

Zajęcia wspomagające
Zajęcia wspomagające przezwyciężanie trudności i umożliwiające prawidłowe
funkcjonowanie w grupie oraz osiąganie pozytywnych wyników w nauczaniu.

Zajęcia plastyczne
Na zajęciach w sposób praktyczny poznamy co to jest: barwa, światło, bryła, plama, faktura, rytm. Przedstawiamy zasady wybranych technik plastycznych; malarstwa, rysunku, frotażu, mozaiki, rzeźby, witrażu i innych.

Zajęcia muzyczno-wokalne
Będziemy uczyć się rozumieć muzykę, rozwijać artystyczny smak, muzyczny słuch i pamięć.
By pogłębić wrażliwość i indywidualne zdolności.

SZKOŁA DLA RODZIN

spotkania dla wszystkich rodzin, nie tylko dla tych borykających się z problemami rodzinnymi i wychowawczymi.
W ramach zajęć zapewniamy wsparcie specjalistów: psychologa, pedagoga, terapeuty, prawnika, organizujemy różnorodne warsztaty, wyjścia do miejsc kultury,
pikniki rodzinne. Na zajęcia można przyjść z dziećmi, one też będą miały zorganizowaną opiekę i dodatkowe atrakcje.

ŚWIETLICA „RADOSNY ZAKĄTEK” (zajęcia socjoterapeutyczne)

Zajęcia dla dzieci, które potrzebują wsparcia, chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, spędzać wolny czas w aktywny sposób, umiejętnie radzić sobie z problemami. W ramach zajęć zapewniamy liczne wyjścia i wycieczki, gry i zabawy, pomoc w nauce oraz możliwość konsultacji ze specjalistami dla całej rodziny!

KLUB AKTYWNYCH 60 +

Spotkania dla osób, które mają nieustającą chęć do działania, rozwijania się i poznawania nowych osób. Dla tych, którzy chcą czuć się potrzebni, wyjść z domu i miło spędzić czas!
W ramach Klubu m.in.: wizyty w muzeum, teatrze, wycieczki, różnorodne warsztaty tematyczne, spotkania ze specjalistami.

KLUB WOLONTARIUSZA

Spotkania dla starszych dzieci i dla młodzieży, którzy chcą pomagać innym, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, ciekawie spędzać wolny czas, poznać nowe miejsca i ciekawych ludzi.
W ramach Klubu m.in. wyjścia i wycieczki, różnorodne warsztaty tematyczne,  spotkania z interesującymi ludźmi, a przede wszystkim pomoc przy organizacji festynów, kiermaszy, pikników!

Przekaż nam 1 % swojego podatku

Dzięki Twojemu wsparciu przeprowadzimy diagnozę, terapię dzieci/rodzin potrzebujących pilnie pomocy.

Wypełniając PIT wpisz numer KRS: 0000457851.

Jesteśmy organizacją non-profit. 

Wszystkie nasze działania pomocowe finansowane są z pozyskanych dotacji oraz dzięki ogromnemu wsparciu Darczyńców . Ty też możesz przyczynić się do poprawy jakości życia potrzebującym.

Możesz przyczynić się do rozwoju naszych działań poprzez:

Przelew na konto bankowe:  61 1140 2017 0000 4802 1301 7725

Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe.
Dziękujemy za wsparcie!

PARTNERZY

Zadzwoń teraz.

Czekamy na twój telefon.